ფართო პლანი ქმნის განწყობას

Shahanski Bogdan

Shahanski Bogdan

თუ პიროვნება თავად იმყოფება რაიმე მოვლენის შუაგულში, ის თვალებს აცეცებს ხოლმე აქეთ-იქით, რათა სრულიად აღიქვას ის, რაც ირგვლივ ხდება. მნახველს იგივე შესაძლებლობას სთავაზობს ფართო პლანით გადაღებული სურათი. მისი მეშვეობით, მნახველი ადვილად ახერხებს ორიენტირებას.

ფართო პლანით გადაღებული სურათი, გვიჩვენებს სად ხდება მოქმედება: შენობაში, შენობის გარეთ, სოფლად თუ ქალაქში, როდის ხდება ამბავი: დღისით, ღამით და ა.შ. ასეთი ფოტოსურათი განსაზღვრავს ამბის მოქმედ პირთა ერთმანეთის მიმართ ადგილმდებარეობას.

ფართო პლანი ითხოვს გადაღების მაღალი წერტილის გამოყენებას.

Paulo Pampolin

Paulo Pampolin

henri njuma

henri njuma

Dariusz Nowicki

Dariusz Nowicki

Mehmet Masum Süer

Mehmet Masum Süer

Advertisements

Tagged: , , , , , , ,

თუ გსურს, დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: